آموزشگاه های زبان خارجی پروفسور حسابی

امکان ارائه کلاس برای کلیه زبان آموزان در تمامی سطوح به صورت خصوصی و با توجه به نیازهای آموزشی زبان آموزان

تعدادنفرات کم در هر کلاس به منظور افزایش بازدهی و ارائه فرصت بیشتر مکالمه به هر زبان آموز

دارای تیم آموزشی مجرب و بهره گیری از معتبر ترین و کاربردی ترین منابع آموزشی

ارائه پشتیبانی رایگان جهت کمک به ارتقاع سطح زبان آموزان

تجهیزات و امکانات صوتی و تصویری پیشترفته ،فضایه آموزشی مناسب ارائه مدرک رسمی و معتبر در پایان هر دوره

ادامه مطلب


about
درباره ما

ویژگی های منحصر به فرد آموزشگاه:

دارای محیطی امن وآرام

مجهز به لابراتور زبان(3اتاق فیلم)

تمامی کلاس ها مجهز به سیستم سرمایشی وگرمایشی مدرن(کولرگازی) می باشند.

مجهز به سیستم هوشمند و دوربین مدار بسته

مجهز به مدرن ترین سیستم صوتی و تصویری

کنترل ورود و خروج زبان آموزان

ارتباط اینترنتی زبان آموز و اولیاء با آموزشگاه

ترجمه فیلم و داستان های زیبای انگلیسی

برای زبان آموزان گرامی (TTC)دوره های تربیت معلم زبان انگلیسی

مشاوره و تعیین سطح رایگان

00+

معلمان

00+

کلاسات

00+

جلسات

00+

دوره ها

map

map

پنل دانش آموزان

یک پنل فوق حرقه ای است که دانش آموزان میتوانند تمامی نمرات--کلاسهایی که شرکت کردند و...مشاهده کنند

پنل دانش آموزان گرامی
map

مدیر آموزش

آموزشگاه پروفسور حسابی حاصل همکاری و هم فکری متخصصان برتر کشوری در عرصه آموزش زبان و مدیریت می باشد .

image

سید محمد جواد موسوی

مدیر عامل
image
image
image
why-choose-us-image


سوالات اولیه

سوالات متداول

دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

 1. من از کرونا میترسم ولی اون هست پس بهتره ماسک بزنم کلاس نیام تو خونه نمیمونم پس شما هم با رعایت اصول بهداشتی و درمانی کلاسها را حضوری برگزار کنین


 1. Hello چرا بعضی کلاسها استاد را سریع تغییر میدهید تازه میخوایم روابط نزدیک داشته باشیم عوض میشه


 1. آموزشگاه زبان انگلیسی فرراره کلاسها را حضوری برگزار کنید چونکه آنلاین رودررو با همدیگر نیستیم


 1. Подавляющее большинство любителей спорта, подвержено искушению начинать клиентом букмекерских контор, и проверить собственные возможности сообразно предсказанию итоговых результатов тех тож иных спортивных матчей. Какие же ставки могут предложить букмекеры игрокам? Пьеса в букмекерских конторах требует через участников знания основных терминов, которые позволят не простой терять бумажка, а обижаться для выигрыш. Для более эффективного прогнозирования должен знать, какие ожидание ставок существуют, и сколько означает каждая из них. Самые распространенные ставки: Одиночная ставка (высота) Это самый легкий и доступный облик ставок, когда игроку предстоит выбрать в одном событии один конкретный исход. Например, в футбольном матче Манчестер Юнайтед – Боруссия (Дортмунд) поставить на победу первой команды (коэффициент 2,16). Коли «Манчестер Юнайтед» выиграл, игрок получает барыш в размере собрание ставки умножить для коэффициент 2,16. Все легко и просто. Экспресс На нынешний сутки очень распространенный и эффективный вид ставок, подразумевающий одновременную ставку для порядком независимых спортивных событий, около этом все они находятся в зависимости доброжелатель через друга, и ставка считается выигравшей всего в часть случае, разве игроком угаданы всегда вошедшие в ставку исходы всех событий. Даже нераздельно не угаданный результат означает проигрыш ставки. Образование коэффициента в экспрессе осуществляется изза счет перемножения коэффициентов выбранных исходов, в результате на фоне одиночных ставок удается получить больший коэффициент и, сообразно большой выигрыш присутствие удачном исходе. Аллегория экспресса из стрех событий и суммой ставки 1000 рублей: Манчестер Юнайтед – Болтон: П1 (коэффициент 1,65) Ланс – Эвиян: Совместный тотал меньше 2,5 (коэффициент 1,7) ЦСКА – Балтика: Балтика не забьет (коэффициент 2,16) Коли игрок угадывает постоянно выбранные исходы, то его барыш будет равен 1000 х 1,65 х 1,7 х 2,16 = 6058,8 рублей. Способ Способ представляет собой более сложный и менее доходный, но в тоже период более безопасный для игрока вид ставок, так сиречь оставляет для фоне экспресса шанс допустить одну alias изрядно ошибок в сделанных прогнозах. Система это совокупность нескольких экспрессов определенной размерности, созданных из выбранных событий. Положим, способ 7 из 9 говорит о книга, что индивидуальность создал систему экспрессов из семи событий отдельный, около условии, что только он выбрал девять событий. Выигрыш игрока определяется из выигрышей всех сыгравших экспрессов. Фактически, даже быть семи угаданных исходах игрок получит определенные средства. Иллюстрация системы 3 из 4 около ставке в 1000 рублей: Анортосис – Омония: П1 (коэффициент 1,8) Енисей – Шинник: 1Х (коэффициент 1,36) Реал – Малага: Ф1 (-2,5) (коэффициент 1,92) Норвегия – Лихтенштейн: Лихтенштейн не забьет (коэффициент 1,7). В результате из четырех событий формируются весь возможные системы из трех событий. Таких систем может являться как четыре, и каждая из них играет по принципам обычного экспресса. При этом число ставки делится для состав созданных экспрессов. Возьмем, если игрок не угадал конец матча Норвегия – Лихтенштейн, то выигрышным окажется экспресс из первых трех событий, при этом барыш составит 250 х 1,8 х 1,36 х 1,92 = 1175 рублей. Цепочка Цепочка наиболее глубокий и запутанный тип ставок, пользующийся минимальной популярностью. Цепочка представляет собой последовательность одиночных ставок, при этом сумма ставок для всетаки события одинакова и равняется ставке для лучший исход. Намерение происходит после завершения каждого события. Выплата сообразно такой ставке осуществляется по итогам суммы, образовавшейся после полного прохождения цепочки результатов. Подобный лик ставок практически не используется букмекерами, поэтому более подробно для нем стоять не имеет смысла. http://bettingblogs.ru Исход матча - является одним из наиболее распространенных видов ставок. Зараз он является и самым простым. Игроку предлагается назвать победителя матча тож поставить для ничью. Обозначаются такие ставки П1,Х,П2. Двойной конец – распространенная ставка предлагающая назвать команду которая не проиграет 1Х тож Х2, разве то, сколько потеха закончится победой любой из команд 1-2. Тайм-Матч – подобная ставка предлагает игроку назвать не только окончательный следствие, но и освобождение первого тайма матча. Положим, ставка П1П1 означает, который и застрельщик тайм и весь матч выиграет первая команда, а ставка П2Х означает, что в первом тайме выиграет вторая команда, а в итоге будет ничья. Подобные ставки отличаются повышенными коэффициентами, только угадать их непросто. Тотал – ставки на тотал предлагают участнику пари определить количество голов, которые будут забиты в матче. Примем, тотал 2,5 означает, который в игре довольно забито не более двух мячей. Тотал может оставаться выбран вдруг в целом по матчу, так и сообразно отдельному тайму. В случае, ежели тотал выбирается чтобы одной из команд, он носит слово индивидуального. Фора – один из видов исходов, позволяющий исполнять ставку на победу одной из команд с отрицательной тож положительной форой, положим, поставить, сколько первая команда победит с форой (-2,5), то перехватить с разницей в три мяча. Фора подразумевает, что к конечному результату прибавляется сиречь отнимается сила форы, который и дает виртуальный итоговый результат. Примерно, присутствие форе (+1,5) ставка одержит победу даже в случае, коль клуб, для что сделана ставка, проиграл с разницей в сам мяч. Ставки мировых компаний Чтобы многих мировых букмекерских компаний предлагаются ставки для азиатский тотал и азиатский гандикап, которые российскими букмекерами практически не практикуются. Азиатский тотал – предлагает игроку сделать ставку зараз для два соседних показателя тотал, примем (2,5) и (3), при этом выглядеть ставка довольно вдруг 2,75. Особенностью подобных ставок является то, что совокупность ставки делится для каждый из двух исходов в равных долях. Расчет при этом осуществляется по правилам традиционной ставки для тотал. Азиатский гандикап – в целом повторяет привычные для российского рынка ставки с форой, и предлагает угадать освобождение матча с целочисленной либо нецелочисленной форой. Подробнее: http://bettingblogs.ruhttp://bettingblogs.ru http://bettingblogs.ru


 1. Your domain name: phli.ir NOTICE OF DISCONTINUATION OFFER آموزشگاه زبان پروفسور حسابی This announcement ENDS ON: Nov 21, 2020! We have not obtained a payment from you. We've attempted to email you however were not able to reach you. Please Visit: https://bit.ly/3917zBA For info and also to make a optional settlement for service. 11212020040128.


 1. Hеllо! I have just checked phli.ir for the ranking keywords and seen that your SEO metrics could use a boost. We will improve your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support. Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates. https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/ Start increasing your sales and leads with us, today! regards Hilkom Digital Team support@hilkom-digital.de


 1. — 3 Days Only — Upto 40% Discount On Our Low Prices Instructor Led Live Online Training All Courses Delivered by European Subject Matter Experts UAE Labour Law (United Arab Emirates) KSA Labour Law (Saudi Arabia) Qatar Labour Law For Further Details https://eminentwebinars.com


 1. Gооd dаy! This is Peter from Speed SEO Digital Agency Let us present you our newest addition: https://speed-seo.net/product/ahrefs-dr60/ We all know how important is the ahrefs Domain Rating score, many believing its more important even than the Moz Domain Authority - We are now able to improve your website`s DR score to get above 50 or even above 60 points - Service comes with guaranteed results - It will take only 30-40 days to accomplish this great feat for your website You can read more information about our plan here https://speed-seo.net/product/ahrefs-dr60/ The promised 45% discount coupon: AHREFS Best Regards Peter Flatcher Speed SEO Digital support@speed-seo.net 1. سلام می خواستم از مدیر موسسه پرفسور حسابی و کارکنان آنجا بابت رعایت کامل پروتکل بهداشتی و اجباری کردن ماسک تشکر کنم.


 1. سلام خاستم تشکر کنم از مدیریت محترم و همچنین تیچرهای فرهخیته موسسه پرفسور حسابی


 1. سلام مرسی بابت این که اساتید از روش های عالی استفاده می کنند. 1. سلام سپاس فراوان به خاطر توجه ویژه ی مدیر محترم موسسه نسبت به انتقادات زبان آموزان.


 1. سلام من مادر یکی از شاگردای آموزشگاه زبان پرفسور حسابی هستم واقعا بابت پیگیری واهمیت هایی که به شاگرداتون میدین سپاس گذارم.info
image

نظرات -دانشجویان

دانشجویان ما چه نظراتی دارند

مطالب

با ما تماس بگیرید

 • 02156744443
 • 02156323310

به ما ایمیل بزنید

 • mj.mousavi.61@gmail.com