مطلب : مجوز های رسمی

blog-details
۱۶
بهمن

مجوز های رسمی

:سوابق اجتماعی و فرهنگی جناب سید محمد جواد موسوی

دریافت ابلاغ مدیریت در سال 1385برای مدیر عامل شرکت تعاونی و فنی حرفه ای پروفسور حسابی

انتخاب شایسته به عنوان سرپرست کارگزینی در تاریخ86/10/24به دستور استاندار تهران

دریافت لوح تقدیر به عنوان معلم گرانقدر 

دریافت حکم مسئولیت از ستاد انتخابات بهارستان 

1 نظر


نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.